Disclaimer

Over deze site
www.librisliteratuurprijs.nl is de officiële website van de stichting Literatuur Prijs.

Privacy
De stichting Literatuur Prijs respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat alle aan ons verstrekte informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Hierbij handelen wij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De stichting stelt uw gegevens niet ter beschikking aan derden. Wel kan de stichting uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen of houden van actuele ontwikkelingen rond de Libris Literatuur Prijs.

Disclaimer
De informatie op onze site is uiterst zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud van de gegevens op onze site kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright © 2008, stichting Literatuur Prijs, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Behalve de informatie in de nieuws- en persberichten mag niets van deze site worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de stichting Literatuur Prijs. Op foto’s berust over het algemeen copyright. Voor toestemming en informatie: info@librisliteratuurprijs.nl